Home Werknemers Voor AOW'ers
Voor AOW'ers PDF Afdrukken E-mailadres

Mag ik werken na mijn AOW gerechtigde leeftijd of word ik gekort op mijn AOW en/of pensioen?

U mag onbeperkt bijverdienen na uw AOW gerechtigde leeftijd. U wordt niet gekort op uw AOW en/of pensioen. Houd wel rekening met uw totaal fiscaal inkomen in verband met de loonbelasting.

Hoeveel loonbelasting ga ik betalen?

Via Re-Intra wordt u ingedeeld in de eerste belastingschijf zonder toepassing van de heffingskorting. Per 1 januari 2014 geldt hier een tarief van 18,35%. Deze schijf geldt tot een belastbaar jaarinkomen van € 19.645. Vanaf een belastbaar inkomen ad € 19.645 tot € 33.363 betaalt u 24,1% belasting. Vanaf € 33.363 tot een belastbaar inkomen van € 56.531 betaalt u 42% belasting. De tabellen van de loonbelasting houden rekening met deze twee percentages, afhankelijk van uw verdiensten per maand. Wanneer uw totale inkomen (AOW + pensioen + bijverdiensten) boven de grens van € 56.531 bruto per jaar komt, gaat u over het meerdere 52% belasting betalen.
Let op: dit bedrag is exclusief eventuele aftrekposten, zoals ouderenaftrek!
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan dit extra aftrekbedrag variëren. Aan de hand van uw loonstroken kunt u bijhouden wat uw fiscaalloon is voor dat jaar. Dit wordt door de belastingdienst met een aanslagbiljet verrekend. Wij raden u aan om uw financiële situatie altijd even voor te leggen aan een medewerk(st)er van de belastingdienst of belastingadviseur. De belastingdienst voor particulieren is gratis te bereiken onder telefoonnummer. 0800 – 0543.

Ik ben bemiddeld via Re-Intra, en ik ga werken bij een hotel. Wie is nu formeel mijn werkgever?

Re-Intra is formeel uw werkgever. U wordt echter uitgezonden naar één van haar opdrachtgevers, in dit voorbeeld het hotel. Afspraken met betrekking tot bijvoorbeeld salariëring, uitzendovereenkomsten en beschikbaarheid bespreekt u met Re-Intra Voor de afspraken met betrekking tot de functie-inhoud en de te verrichten werkzaamheden, ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever, in dit voorbeeld het hotel.

Verzekeringen

Tijdens het werk bent u uiteraard gewoon verzekerd en valt u onder de aansprakelijkheidsverzekering van de opdrachtgever, tenzij sprake is van grove nalatigheid.

Wat zijn de verdiensten?

De verdiensten verschillen per opdrachtgever en zijn uiteraard ook afhankelijk van de functie die u gaat verrichten. Van invloed zijn: de inhoud van de functie, niveau van de functie, werktijden, leeftijd en ervaring. Het met u vantevoren overeengekomen bruto uurloon is incl. 8% vakantiegeld en 8,33% vakantiedagen.

Werkbriefjes en uitbetaling salaris

Als u in uw functie start ontvangt u van Re-Intra werkbriefjes. Deze vult u iedere week in. De werkweken lopen van maandag tot en met zondag. Vult u alles zo volledig mogelijk in en let op overwerk en toeslaguren. Belangrijk is dat de opdrachtgever voor akkoord tekent. Het werkbriefje is in drievoud. Het onderste exemplaar (gele) laat u achter bij uw contactpersoon, het blauwe exemplaar is voor uw eigen administratie. De bovenste, het origineel, stuurt u toe aan Re-Intra. De uitbetaling van het salaris zal na iedere periode van 4 weken plaatsvinden.

Wat gebeurt er als ik ziek word?

Bij ziekte of calamiteiten wordt u geacht zich vóór 07.00 uur ziek te melden bij het bedrijf waar u via Re-Intra werkzaam bent én bij Re-Intra. Behoud ik mijn recht op huurtoeslag? Indien u huurtoeslag heeft, kan het zijn dat deze gekort wordt of vervalt wanneer u gaat werken. Voor informatie over de huursubsidie kunt u terecht bij uw gemeente.

Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.

Ons vestigingsadres is: Oost Voorgors 47, Middelharnis.
Ons telefoonnummer is: 0187 487654.
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.